Kitos paslaugos

Odontologijos paslaugų finansavimas

Sveikatos draudimas

Mūsų odontologijos klinika yra sudariusi odontologinių paslaugų teikimo sutartis su draudimo bendrovėmis  ERGO Life Insurance SE, „SEB gyvybės draudimas“ ,„Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ ir „Gjensidige“. Gydydamiesi pas mus turite galimybę mokėti tik dalį paslaugos kainos arba visai nieko nemokėti, nes odontologo paslaugas draudimo sumos ribose apmoka Jus apdraudusi draudimo bendrovė.