Evaldas Lukoševičius dirba UK ir Skraidentoje

Šiuo metu Evaldas Lukoševičius dirba konsultantu Jungtinėje Karalystėje Great Yarmouth mieste James Paget universitetinėje ligoninėje, taip pat yra Norfolk and Norwich University Hospital garbės konsultantas. Gydytojas nuolatos siekia tobulėti, dalyvauja tarptautiniuose seminaruose, mokymuose. Sukauptą patirtį ir žinias gydytojas pritaiko Lietuvoje, nes reguliariai grįžta į Skraidentą tęsti pradėtus darbus. Taip pat priima, konsultuoja bei operuoja naujus pacientus. Maloniai prašome registruotis! Dar yra vietų birželio 3 d. ir liepos 17 d.!